Nově zřízená stomatologická ordinace je nestátním zdravotnickým zařízením.
Nachází se v 1. patře nové budovy – Porta Resoluta.

stomatologie-odstrcil-ordinace

Ordinace disponuje nejmodernějším vybavením vysoké kvality umožňující komplexní vyšetření a ošetření pacienta včetně náročnějších a rozsáhlejších výkonů.

Při ošetření pacienta je vždy kladen důraz na maximální pohodlí, komfort a bezbolestnost. K tomu přispívá i netradiční design ordinace, klimatizace a aromaterapie.
Pro pacienty s odontofobií (chorobný strach ze zubního výkonu) nabízíme ošetření v N2O2, lékové sedaci a analgosedaci. Analgosedaci provádí a řídí anesteziolog. Pacient je uveden do stavu, kdy nevnímá obavy z ošetření, neuvědomuje si průběh ošetření a tudíž se nedostaví případné nepříjemné pocity z ošetření. Po uvedení pacienta do analgosedace se provede samotné stomatologické ošetření a zákrok. Zákrok se provádí ambulantně.