Endodoncie – léčba kořenových kanálků

Léčebná fáze (desinfekční, devitalizační vložka) + provizorní výplň od 340 Kč
Zaplnění 1 kořenového kanálku (laterální, vertikální kondenzace, termafil) od1170 Kč
Zaplnění 2 kořenových kanálků od 1840Kč
Zaplnění 3 kořenových kanálků od 2360 Kč
Zaplnění 4 a více kořenových kanálků od 2820 Kč