Endodoncie – léčba kořenových kanálků

Léčebná fáze (desinfekční, devitalizační vložky) za 1 kanálek 130 Kč
Zaplnění 1 kořenového kanálku (laterální, vertikální kondenzace, termafil) 670 Kč
Zaplnění 2 kořenových kanálků 1230Kč
Zaplnění 3 kořenových kanálků 1760 Kč
Zaplnění 4 a více kořenových kanálků 2320 Kč